Výroční zpráva Nadačního fondu PodČepičkou 2023

Nadační fond PodČepičkou od svého založení v roce 2019 neustále roste a rozšiřuje své aktivity s cílem poskytovat podporu a šířit naději mezi onkologickými pacienty, kteří bojují s následky chemoterapie, zejména s vypadáváním vlasů. Díky odhodlání, štědrosti našich dárců a tvrdé práci dobrovolníků jsme během posledních pěti let rozdali více než 8000 kusů čepic pacientům po celé České republice, čímž jsme pomohli zmírnit jeden z viditelných důsledků jejich léčby. Celková hodnota darovaných čepic přesáhla 650000 kč , což svědčí o významném přínosu našeho fondu pro komunitu onkologických pacientů.

Přehled činností za poslední rok

V uplynulém roce jsme pokračovali v našem poslání šířit naději a podporu onkologicky nemocným. Rozšířili jsme počet onkologických pracovišť,  které jsme podpořili, z původních dvou na impozantních 23 míst po celé České republice. To značí významný nárůst našeho dosahu a schopnosti pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba a to je prostě obrovská radost!

Zde uvádím onkologie ve kterých pacienti mohou dostat čepičku od Vás: Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Brno, Praha Bulovka, Praha Motol, Jihlava, Kolín, Litoměřice, Liberec, Mladá Boleslav, Nové Město na Moravě, Hodonín, Kladno, Olomouc, Ostrava, Šumperk, Ústí nad Labem, Znojmo, Chomutov, Hořovice

Rok 2023 byl pro náš fond plný aktivit, projektů a rozvoje. S pomocí desítek jednotlivců a dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu šili čepice, jsme byli schopni rozšířit naši podporu a obsáhnout ještě více onkologických pacientů. Ušito bylo 3254ks čepic. Neskutečné! Přání jsem na čísle 2000ks přestala počítat. Jste každým rokem užasnější tým! Velké poděkování patří i firmám jako třeba namátkou Oblecech, Takoy, Online škola šití, SFÉRA Pardubice a obci Těchonín, které přispěly svými zdroji a podpořily naši věc.

Zapojení školek, škol a učitelů, kteří s dětmi vyráběli laskavá přání brzkého uzdravení, přidalo našim darovaným čepicím osobní a emotivní rozměr. Tato přání byla vkládána do čepic, a tím pacientům přinášela nejen fyzické, ale i morální ulehčení. Učitelé a milé děti – MOC DĚKUJI!

Finanční přehled

Naše finanční zdraví je stabilní, což nám umožňuje pokračovat v naší důležité práci a pokrýt základní výdaje. Díky štědrosti našich dárců a sponzorů jsme schopni udržet a rozšiřovat naše aktivity. Za posledních 12měsíců bylo darováno 41 338,00 a následně vydáno na potřeby fondu -35 531,00 CZK Za darované finance byl uhrazen materiál pro šicí dílnu, která se každý rok zapojuje a část nákladů byla využita na pokrytí výdajů s rozvozem čepic po celé republice. Veškerý pohyb financí je transparentně k nahlédnutí.

Příběhy úspěchu

Jedním z mnoha příběhů, kterým můžeme ilustrovat vliv naší práce, je příběh Anny, mladé ženy, která obdržela jednu z našich čepic. Anna popisuje, jak jí čepice nejen pomohla cítit se lépe v těžké době, ale také jak byla pro ni symbolem podpory a solidarity ze strany komunity, podobně jako dojemné přáníčko v čepici vložené.  Veškeré reakce pacientů můžete sledovat na sociálních sítích Nadačního fondu https://www.facebook.com/venusinsvet Zde najdete i velké množství aktuálních informací a fotografií!

Plány do budoucna

Náš fond má ambiciózní plány na nadcházející rok. Plánujeme rozšířit naše aktivity na více onkologických pracovišť a zvýšit počet distribuovaných čepic. Dlouhodobým snem je, aby naše čepice byla standard na všech onkologických pracovištích v naší zemi. Rovněž se chystáme zahájit nové projekty zaměřené na psychologickou podporu pacientů a jejich rodin, prevenci a edukaci dětí a mladých lidí a také umožnit veřejnosti „adoptovat“ si čepičku a tím finančně podpořit provoz naší nadace, která se každým rokem rozrůstá.

Poděkování dárcům a partnerům

Bez podpory našich dárců a partnerů by naše práce nebyla možná. Děkujeme vám za vaši štědrost, důvěru v naší čestnost a transparentnost a společné úsilí vytvářet svět plný naděje pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Závěr

Rok 2023 byl pro Nadační fond PodČepičkou významným rokem růstu a rozvoje. Jdeme dál s nadějí a odhodláním, věříce ve svou misi zmírňovat náročné okolnosti onkologických pacientů a šířit světlo tam, kde je temno a dost možná i strach. Děkujeme všem, kteří se na této cestě připojili a podporují nás ve snaze dělat dobré skutky a věříme, že nám zachováte svoji přízeň, protože společně tvoříme rozdíl a lepší svět, v němž je laskavost a vzájemná podpora normou.

Komentáře

  1. Věra Jansová říká:

    Krásná práce…..🥰🌹💓 Gratuluji !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *